ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

MB ,,Rytų azimutas“ atlieka tikslius žemės sklypų geodezinius (kitaip kadastrinius) matavimus, kurių metu yra sukuriama žemės sklypo kadastrinė byla. Žemės sklypo kadastrinėje byloje – nustatomas žemės sklypo plotas, sklypo ribų koordinatės ir kiti kadastro duomenys, reikalingi įrašyti į nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę.

KADA ATLIEKAMI ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI ?

Įregistruojant naujai suformuotus žemės sklypus nekilnojamojo turto registre.

Žemės sklypus padalijant, atidalinant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją

Keičiant žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ar pobūdį.

KOKIE DOKUMENTAI REIKALINGI UŽSAKANT KADASTRINIUS MATAVIMUS?

Preliminarus žemės sklypo planas.

Jeigu sklype yra statiniai – statinių registro išrašas, statinių išdėstymo schema.

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIŲMATAVIMŲ KAINA