STATINIŲ GEODEZINĖS (IŠPILDOMOSIOS) NUOTRAUKOS

Mes MB ,,Rytų azimutas“ atliekame statinių geodezines , dar vadinamas kaip statinių išpildomąsias, nuotraukas. Pastato geodezinė nuotrauka sudaroma atliekant geodezinius matavimus, kurių metu nustatoma ar pastatytas statinys, pastatas atitinka techninį projektą, ar išlaikytas jo atstumas iki sklypo ribų, ar sklype esantys objektai, kaip tvoros, neišlenda už sklypo ribos.

KADA DAROMA STATINIO GEODEZINĖ NUOTRAUKA ?

Statinio išpildomoji nuotrauka reikalinga prašant paskolos iš banko, pirmiausia įregistravus nebaigtą statybą. Statinio geodezinė nuotrauka taip pat reikalinga namo pridavimui (įteisinimui).

KOKIE DOKUMENTAI REIKALINGI UŽSAKANT IŠPILODMĄJĄ NUOTRAUKĄ?

Registrų centro išrašas, techninis projektas, statybos leidimas, sklypo kadastrinė byla.

GEODEZINĖS NUOTRAUKOS KAINA.

 

INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINĖS – IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS

Tiesiant naujus arba rekonstruojant jau esamus inžinerinius tinklus, reikalingos inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

KĄ VADINAME INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINĖMIS IŠPILDOMOSIOMIS NUOTRAUKOMIS?

Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos – tai tikslūs geodeziniai matavimai, kurių metu valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų

KADA INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS YRA BŪTINOS?

Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos reikalingos tiesiant ar rekonstruojant požeminius inžinerinius tinklus bei komunikacijas.

KOKIEMS INŽINERINIAMS TINKLAMS YRA DAROMOS GEODEZINĖS IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS ?

Elektros linijoms;

Vandentiekiui;

Fekalinei ir lietaus kanalizacijai;

Dujotiekiui;

Požeminiams ryšiams;

DOKUMENTAI, REIKALINGI INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠPILDOMOSIOMS NUOTRAUKOMS ATLIKTI ?

Skaitmeninė topografinė nuotrauka;

Žemės sklypo registro išrašas;

Sklype esančių statinių registro išrašai;

Inžinerinių tinklų projektai;

Inžinerinių tinklų geodezinės išpildomosios nuotraukos kaina?